Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Покана на американското посолство


ПОКАНА

 

Американското посолство организира среща в ПУ "Паисий Хилендарски"

със студенти от висшите училища за бригадите в САЩ през 2013 г.


 гр. Пловдив на 19.02.2013 г.  от 14 часа  

във втора аула, Нова сграда,

бул. България 236. 

 

 

 

 

Последна промяна: 2013-01-29 06:44:50