Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Дискусия на тема "Правен режим на договорния фонд"

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА

ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ви кани на поредната си сбирка,

на която ще се представи и дискутира темата:

 

Правен режим на договорния фонд

 

Лектор: Александър Александров, доктор по право,

преподавател в ЮФ на ПУ и главен асистент в ИДП - БАН

           

Сбирката ще се състои на 16 май 2017 г. (вторник) от 18,00 ч. в 51 сем. зала на Ректората.

За повече информация и материали за предварителен прочит, моля пишете на civilistclub@abv.bg. Материалите могат да се открият и в сп. „Търговско и облигационно право“, № 3 и 4, 2017.

Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

Заповядайте!

Последна промяна: 2017-04-24 11:16:27