Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Премиера на книгата „Възкресени мигове" от Владимир Янев

ИЗДАТЕЛСТВО „ЛЕТЕРА“, ФИЛОЛОГИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ И ДРУЖЕСТВОТО НА ПИСАТЕЛИТЕ – ПЛОВДИВ

ВИ КАНЯТ НА ПРЕМИЕРАТА НА КНИГАТА „ВЪЗКРЕСЕНИ МИГОВЕ“ ОТ ВЛАДИМИР ЯНЕВ

СЪБИТИЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 28 ЯНУАРИ /ВТОРНИК/ ОТ 18,00 ЧАСА В 6-ТА АУДИТОРИЯ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

Книгата на Владимир Янев „Възкресени мигове“, публикувана от издателство „Летера“, има характер на своеобразна есеистична проза. В нея са представени детски и младежки преживявания, наблюдения върху многообразни литературни творби, естетическите и етичните възгледи на автора. В носталгичното завръщане към миналото се проявява любовта към литературата, към Пловдив и хората му, към духовните начала на съществуването.

„Възкресени мигове“ е създание на автор с богат литературен опит. В нея размишленията за творчеството на класическите и съвременните български писатели са обвързани с постиженията на чуждестранни мислители и творци от древността, средновековието и модерните времена.

Последна промяна: 2020-01-24 13:14:13