Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

11-та химична конференция с международно участие

 
Химическият факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" организира поредната
 
11-та химична конференция с международно участие,
 
която ще се проведе от 11 - 13 октомври 2018 година

в парк хотел Санкт Петербург, Пловдив.
 
 
Повече информация може да намерите на страницата на конференцията: https://11cc.uni-plovdiv.net/
 
 
 
 

Последна промяна: 2018-10-05 09:16:20