Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Създаване на е-тестове


Е-обучение в Moodle


Модул 3: Създаване на е-тестове и тестови единици

Лектор: Христина Костадинова Място: Заседателна зала(Ректорат, ПУ)

Дата: 22.11.2013 г. (петък) Начало: 12 часа Продължителност: 3 уч. часа

 

Последна промяна: 2013-11-11 17:00:00