Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Посещение на експертна група на НАОА

В периода 24.02.2016 г. – 26.02.2016 г. експертна група на НАОА ще посети ПУ и ще оцени първите 2 (две) университетски магистърски специалности в дистанционна форма на обучение "Електронно обучение" и "Учител по инженерни дисциплини" в ПН 1.3. Педагогика на обучението ....

 

 

Последна промяна: 2016-02-24 10:57:52