Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Откриване на новата Академична учебна година!

 

Откриването на новата академична учебна 2017/2018 година ще бъде на

29.ІX.2017 г. (петък) от 11.00 часа в Спортната зала, бул. "България" №236 А.

Последна промяна: 2017-09-27 08:42:56