Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Бал на преподавателите и служителите от Университета

Бал на преподавателите и служителите от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

5 ноември, 19.30 ч., Новотел "Пловдив"

Последна промяна: 2011-11-04 14:18:13