Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Обучение за бази данни

 

ОБУЧЕНИЕ ЗА БАЗИТЕ ДАННИ

 

Последна промяна: 2013-10-14 10:11:59