Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Дискусия на тема: "Колективните искове"

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА

ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ви кани на поредната си сбирка с лектор докторант Андреан СЛАВЧЕВ,

на която ще се представи и дискутира темата:

КОЛЕКТИВНИТЕ ИСКОВЕ

 

Сбирката ще се състои на 11 януари 2017 г. (сряда) от 18,00 ч. в 51 сем. зала на Ректората. За повече информация и материали за предварителен прочит, пишете на: civilistclub@abv.bg. Материалите са достъпни и от http://www.vas.bg/bg/vas-magazine/355-2014-2, брой 9 на сп. „Адвокатски преглед“.

Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

 

Заповядайте!

 

Последна промяна: 2016-12-22 15:16:04