Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Конференция по повод 20-годишната от създаването на специалност „Социология“: "Пловдив-ролята на университетите"

Катедра „Приложна и институционална социология“ организира конференция на тема"ПЛОВДИВ КАТО НАЦИОНАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТЪР И ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019: РОЛЯТА НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ". Целта на конференцията е да се дискутира върху ролята и значението на висшето образование и университетите за развитието на региона чрез изграждането на иновативна среда и предприемаческа подкрепа в икономиката и творческите индустрии. Тя ще събереучени от пловдивските университети, експерти от бизнес-средите и от местните институции. Гост-лектор е проф. Гюнтер Гетцингер, който ще представи добри практики от взаимодействията университет-бизнес-публична среда в гр. Грац, Австрия.

Конференцията е част от честванията по случай 20-годишната от създаването на специалност „Социология“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и ще се проведе на 19 ноември 2015 г. от 9 ч. в зала „Компас“ на Пловдивски университет.

Програма

Плакат

Последна промяна: 2015-11-17 16:52:01