Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Втора национална научна конференция „Рефлексия и обучение – стратегии, технологии, прогнози“

 

На 9 и 10 ноември 2019 г.

в конферентен център КОМПАС на ПУ „Паисий Хилендарски“,

ул. „Цар Асен“ №24,

ще се проведе

Втора национална научна конференция

„Рефлексия и обучение – стратегии, технологии, прогнози“

 

 

Организатор на конференцията е катедра „Ботаника и Методика на обучението по биология“ към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Поканата за конференцията е публикувана на сайта на Биологическия факултет.

 

Последна промяна: 2019-10-11 14:45:47