Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Светът на медицинската физика

Съюз на учените в България – Пловдив, секция “Физика“

Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Физико-технологичен факултет

Медицински университет – Пловдив, катедра „Образна диагностика“

Технически университет – София, Филиал – Пловдив, Факултет по електроника и автоматика

 

                                                                  

организриат

 

научен семинар на тема:

 

"Светът на медицинската физика"

 

 

8 ноември 2019 г., Пловдив, от 10.30 ч.

Дом на учените, ул. „Митрополит Паисий“ №6, Пловдив

 

Семинарът е посветен  на Международния ден на медицинската физика.

Последна промяна: 2019-11-08 13:12:40