Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Първа копка на новата учебно-тренировъчна зала

НА 14.10.2011 г. /ПЕТЪК/ ОТ 15.00 ЧАСА Г-Н БОЙКО БОРИСОВ ЩЕ НАПРАВИ ПЪРВА КОПКА НА НОВАТА

СПОРТНА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА НА ПУ "ПАИСИЙХИЛЕНДАРСКИ".

Последна промяна: 2011-10-13 16:03:00