Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Официално връчване на дипломи за научни степени

Във връзка с официалното връчване на дипломите за научни степени и
свидетелствата за заети академични длъжности, каним следните преподаватели и
служители от 10:30 часа на 24.05.2012 година пред Университета (ректорат)

Последна промяна: 2012-05-23 12:03:33