Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар на SCIEX в химическия факултет

Уважаеми колеги,
АКВАХИМ АД със съдействието на
Химическия факултет при ПУ "П. Хилендарски",
имат удоволствието да Ви поканят на семинар,
който ще се проведе

 

 

от 10:00 до 13:00 ч. на 21.02.2018 г.
в зала “КОМПАС” в Ректората на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”


 
По време на семинара ще бъдат представени иновативни решения и приложения
на МАС-СПЕКТРОМЕТРИЯТА за широк спектър аналитични, контролни, изследователски и диагностични лаборатории.

Темите ще бъдат представени от гост-лектори от фирма SCIEX.
Програмата на семинара може да видите на адрес https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?p=4334

Последна промяна: 2018-02-16 13:37:21