Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Научна конференция “Балканите в променящата се среда за сигурност”

ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”,
КАТЕДРА "
ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ",
ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ
 
ОРГАНИЗИРАТ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “БАЛКАНИТЕ В ПРОМЕНЯЩАТА СЕ СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ”
 
05 Ноември 2016, Пловдив
Зала “Компас”, Ректорат, ул. Цар Асен 24
 
Подробности за събитието

Последна промяна: 2016-10-26 15:20:35