Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар по проект ПеУ

Семинар по проект ПеУ

Дневен ред на семинара:

  1. Прогресът на проекта по въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в ПУ (една година по-късно);
  2. Как да се популяризират постигнатите резултати?
  3. Регламенти за отчитане и сертифициране на създаваните електронни курсове и ресурси.

Лектори: доц. П. Бъркалова, г-жа В. Казашка, проф. Г. Тотков

Място: зала Компас (Ректорат на ПУ)

Дата: 10.02.14 (понеделник) Начало: 13:30 ч.

Последна промяна: 2014-02-05 12:28:46