Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар на фирма АСМ2 и ХФ

Уважаеми колеги,

 

на 20 май (сряда) 2015 година в 5 аудитория на Ректората от 9 ч. ще се проведе семинар с международно участие, организиран от фирма АСМ2, Thermo Fisher Scientific и Химическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” на тема

 

“СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ХИМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ”

 

Повече информация може да видите на адрес:

http://argon.uni-plovdiv.bg/?p=3217

Последна промяна: 2015-05-11 17:19:27