Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Театрални дни - "Коктейл"

"Коктейл" ("Разговор в парка" от Алън Ейбърн и "Пиеса 27" от Алексей Слаповский) - 24.10.2011 г., 18.30 ч. Куклен театър, в изпълнение на студентите от специалността "Актьорство за драматичен театър" с ръководител доц. Виолета Гиндева

Последна промяна: 2011-10-11 14:58:04