Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Кръгла маса „Полза и необходимост от политики по равнопоставеност на жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност“

Уважаеми колеги,
Каним Ви да присъствате на организираната в рамките на международния проект SPEAR кръгла маса на тема „Полза и необходимост от политики по равнопоставеност на жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност“.
 
 
Лектори по покана:
проф. д-р Георги Апостолов и гл. ас. д-р Ирина Топузова
ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград
 

Кръглата маса ще се проведе на 20.06.2019 г. от 10:00 часа в Заседателната зала,
Ректорат, ПУ „Паисий Хилендарски“.
 
 

Последна промяна: 2019-06-17 16:06:09