Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

„Проект СИРИУС - усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”

     На 25.4. (четвъртък), от 10:00 ч. в зала „Компас”, в рамките на Проект BG051PO001-3.1.08-0041, финансиран от ЕСФ, ще се проведе представяне на Проект „СИРИУС” (Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи).

    Детайли за проекта

    Поканват се всички интересуващи се университетски преподаватели, служители и студенти.

Последна промяна: 2013-04-24 11:27:57