Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Национална конференция "Ресурсният учител - значим фактор в приобщаващото образование"

На 19.03.2018 г., от 13.30 ч., Нова сграда на Университета, 122 аудитория ще се проведе Национална конференция "Ресурсният учител - значим фактор в приобщаващото образование" под патронажа на Министъра на образованието и науката.

 

Последна промяна: 2018-03-19 08:43:52