Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Концерт на студенти от катедра „Музика”

 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

Ви кани на концерт на студенти от катедра „Музика”

Детайли

 

 

  Дата и място на провеждане:

    1 аула ПУ (Нова Сграда - бул. България 236),

    16.05.2013 г. (четвъртък), начало: 16:00 ч.

Последна промяна: 2013-05-09 13:43:39