Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Връчване на почетна титла "Професор Емеритус"

На 07.05.2019 г. от 11:00 часа до 13:00 часа в зала "Компас" ще се проведе връчване на почетна титла "Професор Емеритус" .

Последна промяна: 2019-04-03 15:21:20