Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар: "Актуални регулативни изисквания към химичния анализ и модерни инструментални технологии за тяхното покриване"

Уважаеми колеги,
Фирма АСМ2Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Thermo Fisher Scientific и Milestone Srl имат удоволствието да поканят Вас и Вашите колеги на семинар с международно участие на тема:
 
АКТУАЛНИ РЕГУЛАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХИМИЧНИЯ АНАЛИЗ И МОДЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЯХНОТО ПОКРИВАНЕ
 
Семинарът ще се проведе на 12 Юни 2019 г. в 6 аудитория на Ректората на ПУ “Паисий Хилендарски” гр. Пловдивул. Цар Асен № 24
 
Повече информация може да намерите на адрес: https://blogs.uni-plovdiv.net/argon/?p=5039
 
 
 

Последна промяна: 2019-05-17 13:58:24