Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Курс на тема "Библиотечно-информационни ресурси и услуги в НБИВ"

Н а р о д н а   б и б л и о т е к а    “И в а  н   В а з о в”

организира

безплатен тридневен курс на тема „Библиотечно-информационни ресурси и услуги в НБИВ“ от 16 до 18 ноември 2016 г.

Подробности за събитието

Последна промяна: 2016-11-10 10:12:14