Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар по проект "Пловдивски електронен университет" в Смолян

На 15.12. (понеделник) ще се проведе семинар за преподаватели и служители от филиалите и колежа на Пловдивския университет в гр. Смолян и гр. Кърджали.

Теми:

  1. Към създаването на Пловдивски електронен университет.

Проф. д.м.н. Г. Тотков

  1. Софтуерна платформа „Пловдивски електронен университет“.

Е. Алендарова

Начало: 13:00 ч.

Място на провеждане: Зала 308 (Колежа в гр. Смолян)

Семинарът се организира в рамките на проект BG051PO001-4.3.04-0064 „ПЛОВДИВСКИ ЕЛЕКТРОНЕН УНИВЕРСИТЕТ: НАЦИОНАЛЕН ЕТАЛОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО Е-ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ“.

Поканват се всички интересуващи се.

Последна промяна: 2014-12-13 10:18:16