Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Университетски семинар

На 12.12.2011 г. от 13:30 ч. в Заседателната зала на Ректората. ще се проведе поредният Университетски семинар с дневен  ред:

  1. Обсъждане на Стратегия за развитие на ПУ (2011 – 2020) и съпровождаща План-програма (2011-2012).
  2. Представяне на проект за университетски Пакет учебна документация (вкл. модели на учебен план и учебна програма).
  3. Разни.

Последна промяна: 2011-12-08 20:15:22