Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Общ университетски семинар

На 30.11.2011 (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала (Ректорат на ПУ) ще се проведе Общ университетски семинар при следния дневен ред:

  1. Запознаване на представители на всички комисии по оценка на качеството (от основните звена - факултети и филиали) със стартиралата процедура за самооценка, провеждана по повод на предстоящата институционална акредитация на  ПУ.
  2. Обсъждане на извършеното до момента, поставяне и  обсъждане на възникнали проблеми.

Зам.-ректор: проф. Г. Тотков

Последна промяна: 2011-11-29 14:38:57