Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Обучение за ползване на база данни

Уважаеми докторанти и млади учени, 

Библиотеката на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” Ви кани на организираното за докторантите и младите учени обучение на тема:

"Нова научна информация и приложения в базите данни ScienceDirect и SCOPUS по абонамент на МОМН”

Обучението ще направи Тошка Борисова - оторизиран обучител на Elsevier.

По време на обучението ще получите полезни знания за работа с електронните бази данни, важни за Вашата научна дейност. Ще се запознаете с:

- ScienceDirect – пълнотекстова база данни с престижни научни списания и

- Scopus – най-голямата библиографска и наукометрична база данни

Ще Ви бъде предоставен и набор от нагледни информационни материали.

Поканени са и всички интересуващи се от темата.

Обучението ще се проведе на 7 ноември 2012 г. в Централната университетска библиотека от 13.30ч.

 

Можете да се регистрирате онлайн на следния адрес:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFlRZmd5VnFsTlZ6WWNDQVgxOUJBYVE6MA#gid=0

 

Заповядайте!

Последна промяна: 2012-10-30 13:01:15