Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ "Introduction into Nuclear Medicine: Physics and technology"

Публична лекция

На 12 април 2019 г. от 10.00 до 11.30 часа в 5 аудитория (Ректорат) ще се проведе публична лекция на тема:

"Introduction into Nuclear Medicine: Physics and technology"

Лектор: Prof. Ivo Rausch, Medical University of Vienna

 

За контакти:

доц. д-р Тодорка Димитрова

e-mail: tldimitrova@abv.bg

Последна промяна: 2019-04-08 08:46:50