Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Промоция на монографичната поредица "Електронното обучение"

На 19.11.2015 г. (четвъртък) от 11:00 в Заседателната зала на УИЦ (Ректората) ще бъде представена монографичната поредица „Електронното обучение“ под редакцията на проф. д.м.н. Г. Тотков, състояща се от 8 (осем) книги:

  1. Увод в е-обучението
  2. Тестът в е-обучението
  3. Методика на е-обучението
  4. Свободният софтуер в е-обучението
  5. Специално образование и е-обучение
  6. Съвременни тенденции в е-обучението
  7. Български език, литература и е-обучение
  8. Пловдивски електронен университет

Поканват се всички интересуващи се.

Последна промяна: 2015-11-18 13:38:41