Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Осма национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество”

 

Осмата Национална конференция Образованието и изследванията в информационното обществоще се проведе на 28-29 май 2015 г. в Дома на науката и техниката, зала 6 (гр. Пловдив, ул. „Гладстон” №1).

Програмата на конференцията

 

Последна промяна: 2015-05-27 14:39:15