Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар: "Пловдивски електронен университет и СИРИУС"

На 16.6.2014 г. (понеделник) от 12:00 ч. в зала КОМПАС (Ректората) ще се проведе информационен семинар.

Тема:

Първи резултати на софтуерни разработки
Пловдивски електронен университет и СИРИУС

Семинарът ще представи резултати на два университетски проекта, финансирани от ЕСФ:

1. Стандартизиране и интегриране на разнотипни информационни и управленски университетски системи (СИРИУС) с рък. проф. д-р З. Козлуджов, и

2. Пловдивски електронен университет: национален еталон за провеждане на качествено е-обучение (ПеУ) с рък. проф. дмн Г. Тотков.

 

Поканват се всички интересуващи се.

Последна промяна: 2014-06-13 15:00:03