Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Форум „Наука“ организиран от ФНИ на ПУ

Ежегодният Форум „Наука“, организиран от ФНИ на ПУ,

ще се проведе

в периода от 30.11.2017 до 02.12.2017 г.

Програма

Последна промяна: 2017-11-28 13:49:48