Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Суброгация в отношенията между съпрузи

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА

 

    ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

 

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ви кани на първата си сбирка за 2018 година,

 на която ще се представи и дискутира темата

 

Суброгация в отношенията между съпрузи

 

Лектор: Толик Генчев, докторант по Гражданско и семейно право и преподавател в ЮФ на ПУ

 

Сбирката ще се състои на 16 януари 2018 г. (вторник) от 18,15 ч. в 51 сем. зала на Ректората.

 

Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

 

Заповядайте!

Последна промяна: 2018-01-04 09:15:04