Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Откриване на Академичната 2016/2017 учебна година!!!

 
 
Откриването на новата Академична 2016/2017 учебна година ще бъде на 30.09.2016 г. (петък) от 11.00 ч. в Спорната зала на Университета, намираща се на бул. "България" 236 А.

 

Последна промяна: 2016-09-01 15:41:08