Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Приемно време на ЕГ от НАОА за преподаватели, студенти и служители

7.11.2012 г.: Приемно време на ЕГ от НАОА за преподаватели, студенти и служители на Университета (11:45 - 13:00, Заседателна зала на Ректората).

Последна промяна: 2012-10-26 17:23:45