Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Промоция на Факултет по Математика и Информатика - ФМИ

Тържеството по връчването на дипломите
на завършващите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ във ФМИ
ще се проведе на 30 март 2019 година
в Спортната зала на Университета
на бул. „България“ 236 от 15:00 часа.

Последна промяна: 2019-03-05 15:22:50