Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Връчване на почетното звание Доктор Хонорис Кауза на професор Рави Агарвал!

ПОКАНА
за връчването на Доктор Хонорис Кауза
на изтъкнатия математик професор Рави Агарвал

 

Ректорът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и деканът на Факултета по математика и информатика имат удоволствието да Ви поканят на тържествена церемония по връчване на почетното звание Доктор Хонорис Кауза на професор Рави Агарвал.

 

Присъждането е по повод неговия 70-годишен юбилей и като признание за изключителния му принос за развитието на математиката и нейните приложения.

 

Проф. Агарвал е ръководител на катедра в Университета A&M в Тексас. Той е главен редактор на 4 списания с импакт фактор и член на редакционните колегии на 40 научни списания с международна редакционна колегия. Автор е на 39 монографии в областта на математиката, публикувал е над 1400 научни статии, които са цитирани над 35 000 пъти според Google Scholar. Проф. Агарвал има редица съвместни резултати с преподаватели от Факултета по математика и информатика при ПУ „Паисий Хилендарски“. Бил е наш гост-лектор.

 

Тържествената церемония ще се състои на 15 март 2017 г. от 16 часа в 6. аудитория на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

Последна промяна: 2017-02-27 12:12:28