Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Семинар на тема "Hadoop - разпределена рамка за Големи данни"

В петък, 08.03.2019 г., от 10.00 ч. в Заседателна зала на УнИОс ще се проведе семинар на тема "Hadoop - разпределена рамка за Големи данни" с лектор гл. ас. д-р Георги Пашев. Семинарът се провежда с подкрепата на проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД) (https://uni-plovdiv.bg/news/news/592).

Последна промяна: 2019-03-19 11:58:08