Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Дискусия на тема: "Новата парадигма на погасителната давност ..."

КЛУБЪТ НА ЦИВИЛИСТА

ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

 

ви кани на поредната си сбирка с лектор докторант Ивайло ВАСИЛЕВ,

на която ще се представи и дискутира темата:

 

НОВАТА ПАРАДИГМА НА ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ В СВЕТЛИНАТА НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ №2 ОТ 2015 Г. НА ОСГТК НА ВКС

 

Сбирката ще се състои на 29 март 2016 г. (вторник) от 18,00 ч. в 51 сем. зала на Ректората. За повече информация и материали за предварителен прочит, пишете на: civilistclub@abv.bg.

Клубът е платформа за обмен на идеи между различни поколения юристи (студенти, докторанти, преподаватели и практикуващи юристи) с интереси от областта на частното право без ограничения във възраст, специалност или професионално направление.

Заповядайте!

Последна промяна: 2016-03-09 16:26:56