Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Присъждане на почетно звание "ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА"

Ръководството на Химическия факултет
при Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
  
Ви кани на тържествената церемония
по връчването на почетно звание
ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА
на чл.-кор. проф. д.х.н. Димитър Любомиров Цалев
 
21 май 2014 година от 16.00 часа,
6 аудитория, Ректорат

Последна промяна: 2014-05-17 10:01:47