Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Среща с Германската фондация „Alexander von Humboldt“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
„Alexander von Humboldt“ Foundation

На 18 май 2015 г. от 13 ч. в 16 ауд. в
Пловдивския университет


ще се проведе среща с
проф. д-р Лора Тасева, учен посланик
на Германската фондация „Alexander von Humboldt“,

във връзка с представянето на
стипендиални програми за
постдокторанти и утвърдени учени.

Очакваме Ви!!!

Последна промяна: 2015-05-13 07:59:11