Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Студентска конференция на ФИФ

На 19.04.2018  в сградата на "Съюза на учените в България – Пловдив" на улица " Митрополит Паисий" 6 ще се проведе Студентска конференция на Философско-историческия факултет, катедра Теология. Конференцията започва от 10.00 часа.

Последна промяна: 2018-04-24 15:13:19