Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Конференция на ФИСН

На 27.06.2019 г. от 10:00 часа до 17:00 часа

в 6-та аудитория, зала "Компас", 50 семинарна зала,

51 семинарна зала, 13-та аудитория, 52 семинарна зала

ще се проведе конференция на ФИСН.

Последна промяна: 2019-06-19 09:26:48