Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Откриване на новата академична 2019/2020 г.!

 

Официално откриване на новата академична учебна2019/2020 година:

27.ІX.2019 г. (петък) от 11.00 часа в Спортната зала на Университета, бул. България“ №236 А.

Официално откриване на новата академична учебна 2019/2020 година по Факултети.

 

 

 

 

Последна промяна: 2019-09-25 15:58:01