Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Научна конференция за студенти и докторанти "Предизвикателства в Химията"

 

организирана от Химическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и със съдействието на Студентски съвет при ПУ.

Конференцията ще се проведе на 22 и 23 ноември 2013 година в зала „Компас“ в Ректората на Пловдивския университет. Краен срок за регистриране и изпращане на резюметата на докладите - 10 октомври 2013 г.

За повече информация на: http://scc.uni-plovdiv.net/1

 

 

Последна промяна: 2013-10-07 16:20:44