Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Събития   /

Публична лекция: Паисий Хилендарски, неговата история, нейните преписи, преправки и приписки - предай нататък

ПОКАНА


Публична лекция : ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, НЕГОВАТА ИСТОРИЯ, НЕЙНИТЕ ПРЕПИСИ, 

ПРЕПРАВКИ И ПРИПИСКИ - ПРЕДАЙ НАТАТЪК!


Лектор: Доц. д-р Мила Кръстева


29 октомври 2013 г. 15.00 ч.


11 ауд. (на партера в Ректората)


Последна промяна: 2013-10-23 16:56:39